Otvorene su prijave za 13. generaciju mentorina, u okviru programa “Podeli svoje znanje”, koji zajednički sprovode Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropski pokret u Srbiji.

Pozivamo mlade žene (i žene koje su duhom mlade!), koje imaju minimum šest meseci relevantnog profesionalnog angažmana (volontiranje, stažiranje, radni odnos, itd.) sa teritorije Republike Srbije da se prijave. Program posebno želi dobrodošlicu mladim preduzetnicama u poljoprivredi i Romkinjama.

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. Program je tokom 13 godina uspeo da se prilagodi potrebama profesionalnog i ličnog razvoja žena, pružajući podršku ženskoj zajednici u izazovnim vremenima. 

U 2023. godini nastavljamo sa razvojem programa “Podeli svoje znanje – Bosna i Hercegovina” uz podršku Ambasade SAD-a u cilju sinhronog sprovodjenja programa u obe države.  Više informacija o programu i prijavama za devojke iz BiH pronadjite ovde.

Cilj programa “Podeli svoje znanje” je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu, kroz razmenu iskustava i znanja. Vođen je idejom da uspešne i stručne žene, liderke iz različitih profesija, podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja kako bi doprinele stvaranju prilika za mlade žene za unapređenje svog puta u karijeri, sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Aktivnosti u okviru Programa koji traje od januara do novembra su sledeće:

  • Rad sa mentorkom 1 na 1 – Svaka mentorina na početku ciklusa dobija mentorku sa kojom u kontinuitetu radi 10 meseci na ličnom i profesionalnom osnaživanju po dinamici koju zajednički odrede.
  • Grupne aktivnosti – okrugli stolovi, radionice i studijske posete – okupljaju mentorine i mentorke i druge žene koje podržavaju Program. Radionice su namenjene razvoju i jačanju veština mentorina. Okrugli stolovi predstavljaju prilike za razgovor sa ženama iz različitih profesija, koje deljenjem iskustva i svojih priča govore o izazovima sa kojima se žene u različitim profesionalnim oblastima suočavaju. Studijske posete namenjene su upoznavanju mentorki i mentorina sa ženskim inicijativama koje predstavljaju primere dobre prakse u različitim oblastima: aktivizam, preduzetništvo i slično, a ujedno predstavljaju i priliku za zajedničko putovanje i druženje;
  • Mentorske šetnje – posebne zajedničke aktivnosti koje služe za promociju ženske solidarnosti, borbe za ženska prava i saradnju žena kroz mentorstvo. Prva Mentorska šetnja održava se u martu (svaki put u drugom gradu) posvećena je Medjunarodnom danu žena, dok se druga održava u okviru završnog dogadjaja u novembru u Beogradu. Mentorske šetnje deo su globalne incijative Vital Voices Global Leadership Network u okviru koje se svake godine u nekoliko država širom sveta organizuje niz mentorskih šetnji širom sveta, u istom danu.
  • Podkasti Podeli svoje znanje – predstavljaju ključni deo jačanja vidljivosti saradnje i solidarnosti koje čine temelje Programa. U podkastima alumnistkinje i učesnice dele svoje profesionalne i lične priče koje inspirišu dalji razvoj i podršku u ženskoj zajednici.

Konkurs je trenutno otvoren za mentorine i rok za prijave je 30. novembar do 23:59h. Na konkurs je moguće prijaviti se popunjavanjem Formulara za prijavu

Kandidatkinje prolaze kroz 2 faze selekcije:

– Prva faza: pregled online prijava (formulara), koji obuhvata ispunjenje uslova programa i jasnoću motivacije za učešće – sve kandidatkinje biće obaveštene o resultatima do polovine decembra;

– Druga faza: sa kandidatkinjama koje prodju prvu fazu selekcije, biće organizovani online intervjui u drugoj polovini decembra. Ova faza obuhvata selekcioni kriterijum jasnoće cilja učešća i doprinosa koji Program može da pruži. 

Mentorke se biraju na osnovu profila odabranih devojaka (profesionalnih afiniteta i ličnih interesovanja). Konkurs za mentorke je otvoren tokom cele godine. Mentorke se mogu prijaviti popunjavanjem slanjem CV-a i motivacionog pisma na adresu adrijana.nikitovic@emins.org tokom cele godine, čime postaju deo baze mentorki i bivaju kontaktirane tokom procesa selekcije mentorki na osnovu odabira mentorina pre zvaničnog početka programa.