Otvorene su prijave za 13.generaciju mentorina, u okviru programa “Podeli svoje znanje”, koji zajednički sprovode Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Evropski pokret u Srbiji. 

Programski ciklus 2020/21 je bio prva pilot faza realizacije u BiH, a u ovom ciklusu nastavljamo sa razvojem uslova za potpunu implementaciju programa u BiH uz dodatnu podršku Ambasade SAD-a. Tokom 2023. godine biće odabrana ženska organizacija kao implementacioni partner programa što će poboljšati uslove učešća i obezbediti da se sve aktivnosti na Programu realizuju sinhronizovano i u BiH.

Pozivamo mlade žene (i žene koje su duhom mlade!), koje imaju minimum šest meseci relevantnog profesionalnog angažmana (volontiranje, stažiranje, radni odnos, itd.) sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine da se prijave. Program posebno želi dobrodošlicu mladim preduzetnicama u poljoprivredi i Romkinjama.

Program „Podeli svoje znanje“ je jedinstven program koji otvara mogućnost za lični i profesionalni razvoj žena. Zasnovan je na konceptu mentorstva, a usmeren je na izgradnju međusobne podrške žena, kroz deljenje znanja, iskustava, jačanje solidarnosti, promociju dobrih uzora, umrežavanje i osnaživanje žena. Program je tokom 13 godina uspeo da se prilagodi potrebama profesionalnog i ličnog razvoja žena, pružajući podršku ženskoj zajednici u izazovnim vremenima. 

Cilj programa “Podeli svoje znanje” je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu, kroz razmenu iskustava i znanja. Vođen je idejom da uspešne i stručne žene, liderke iz različitih profesija, podele svoja znanja i iskustva sa mladim ženama sličnih interesovanja kako bi doprinele stvaranju prilika za mlade žene za unapređenje svog puta u karijeri, sa namerom da postignu pozitivan pomak i postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.

Aktivnosti u okviru Programa koji traje od januara do novembra su sledeće:

  • Rad sa mentorkom 1 na 1 – Svaka mentorina na početku ciklusa dobija mentorku sa kojom u kontinuitetu radi 10 meseci na ličnom i profesionalnom osnaživanju po dinamici koju zajednički odrede.
  • Grupne aktivnosti – okrugli stolovi, radionice i studijske posete – okupljaju mentorine i mentorke i druge žene koje podržavaju Program. Radionice su namenjene razvoju i jačanju veština mentorina. Okrugli stolovi predstavljaju prilike za razgovor sa ženama iz različitih profesija, koje deljenjem iskustva i svojih priča govore o izazovima sa kojima se žene u različitim profesionalnim oblastima suočavaju. Studijske posete namenjene su upoznavanju mentorki i mentorina sa ženskim inicijativama koje predstavljaju primere dobre prakse u različitim oblastima: aktivizam, preduzetništvo i slično, a ujedno predstavljaju i priliku za zajedničko putovanje i druženje;
  • Mentorske šetnje – posebne zajedničke aktivnosti koje služe za promociju ženske solidarnosti, borbe za ženska prava i saradnju žena kroz mentorstvo. Prva Mentorska šetnja održava se u martu (svaki put u drugom gradu) posvećena je Medjunarodnom danu žena, dok se druga održava u okviru završnog dogadjaja u novembru u Beogradu. Mentorske šetnje deo su globalne incijative Vital Voices Global Leadership Network u okviru koje se svake godine u nekoliko država širom sveta organizuje niz mentorskih šetnji širom sveta, u istom danu.
  • Podkasti Podeli svoje znanje – predstavljaju ključni deo jačanja vidljivosti saradnje i solidarnosti koje čine temelje Programa. U podkastima alumnistkinje i učesnice dele svoje profesionalne i lične priče koje inspirišu dalji razvoj i podršku u ženskoj zajednici.

Učešće u radionicama i okruglim stolovima je predvidjeno putem onlajn platformi, a mentorskoj šetnji i studijskoj poseti će se mentorine pridružiti uživo.

Konkurs je trenutno otvoren za mentorine i rok za prijave je 30. novembar do 23:59h. Na konkurs je moguće prijaviti se popunjavanjem Formulara za prijavu

Kandidatkinje prolaze kroz 2 faze selekcije:

– Prva faza: pregled online prijava (formulara), koji obuhvata ispunjenje uslova programa i jasnoću motivacije za učešće – sve kandidatkinje biće obaveštene o resultatima do polovine decembra;

– Druga faza: sa kandidatkinjama koje prodju prvu fazu selekcije, biće organizovani online intervjui u drugoj polovini decembra. Ova faza obuhvata selekcioni kriterijum jasnoće cilja učešća i doprinosa koji Program može da pruži. 

Mentorke se biraju na osnovu profila odabranih devojaka (profesionalnih afiniteta i ličnih interesovanja). Konkurs za mentorke je otvoren tokom cele godine. Mentorke se mogu prijaviti popunjavanjem slanjem CV-a i motivacionog pisma na adresu adrijana.nikitovic@emins.org tokom cele godine, čime postaju deo baze mentorki i bivaju kontaktirane tokom procesa selekcije mentorki na osnovu odabira mentorina pre zvaničnog početka programa.