Evropski pokret u Srbiji je 2. novembra započeo realizaciju online vebinara na projektu “Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana”, koji je finansiran od strane programa Evropske unije – Evropa za gradjane i gradjanke.[1] Cilj vebinara je da edukuje učenike srednjih škola u Srbiji o nastanku Evropske unije, prednostima i manama evropske integracije, kao i da pokrene diskusiju sa mladima o evroskepticizmu.

Učestvovanje na vebinarima je otvoreno za sve učenike srednjih škola u Srbiji. Biće održano 10 vebinara tokom novembra. 15 aktivnih učenka sa vebinara biće izabrano da učestvuje na radionici u Beogradu, nakon čega će 6 izabranih učenika otići u Brisel na međunarodnu radionicu i na razgovor sa Evropskim zvaničnicima.

Stručnjaci koji će voditi vebinare su Duško Lopandić, Vladimir Međak i Ivan Vujačić.

Svi zainteresovani učenici (od 15 do 19 godina) mogu da se registruju za vebinare na sledećim ponuđenim linkovima. Dovoljno je registrovati se za jedan vebinar.

  1. 02.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-RN0L1haSxqnBIF8dN3WQA
  2. 04.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_KcitHV-hR4akHQw2OWjO7w
  3. 08.11.2021.17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_etfrGLxQT7qXohvuWZt_4g
  4. 09.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5hu34cGsRQmsNkySOOlhJw
  5. 15.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_qVzz1GGSQZGh7wQufuuG_A
  6. 16.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_BkA5DfXFQD2-8FOTmGI3cg
  7. 22.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2Dxl8G6_QrSqfdfdKM-p_g
  8. 23.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PpmHIGKnRi298Tzfag9IDQ
  9. 29.11.2021. 17-19h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_VUJ_oIFVSumMSMskH0Esog
  10. 30.11.2021. 12-14h https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_jrAk8bTgTYSIuoB1ulkbZw

[1] https://youtheu.eu/