Program Podeli svoje znanje ima za cilj podizanje svesti o značaju rodne ravnopravnosti i potrebi poboljšanja položaja žena. Program neguje principe inkluzivnosti, solidarnosti i ravnopravnosti, a na njima počiva motivacija svih učesnica da se temeljnije bave temama rodne ravnopravnosti i neguju obrasce ponašanja zasnovane na solidarnosti i međusobnoj podršci žena. Zajedničke aktivnosti koje se sprovode u okviru Programa i mentorskog procesa 1na1 služe za sticanje i unapređenje znanja i veština u različitim profesionalnim oblastima koje omogućavaju ženama da unaprede svoj položaj u poslovnom sistemu u kome se nalaze ili da pokrenu sopstvenu preduzetničku inicijativu. Kroz razvoj ovih znanja i veština, sistemski izazovi i rodna nejednakost sa kojima se žene suočavaju u svom radu kontinuirano se preispituju i daju im se uvidi i primeri najbolje prakse za prevazilaženje ovih izazova i borbu za rodnu ravnopravnost. Metodologija Programa sadrži: izgradnju kapaciteta žena za lični i profesionalni razvoj kroz mentorstvo i radionice za razvoj znanja i veština i podizanje svesti o značaju rodne ravnopravnosti i ženske solidarnosti kroz okrugle stolove na različite teme iz oblasti rodne ravnopravnosti, studijske posete radi promocije primera dobre prakse ženskih inicijativa, javne mentorske šetnje i promocija. Dosadašnje ostvarenje Programa ukazuje na snažnu potrebu žena da budu ohrabrene i motivisane koju dobijaju kroz program. Projekat ima snažan pozitivan uticaj na osnaživanje žena da preuzmu inicijative i vodeće uloge u različitim profesionalnim oblastima. Dosadašnji uticaj se ogleda u broju žena koje su zahvaljujući programu napravile pozitivne promene u svojim profesionalnim i ličnim aktivnostima.

Sinergijsko sprovođenje Programa u Srbiji i Bosni i Hercegovini omogućava promociju ženske solidarnosti i izgradnju mreže žena liderki na regionalnom nivou. Proširenje Programa na Bosnu i Hercegovinu omogućava razvijanje svijesti o nepostojanju granica u borbi za rodnu ravnopravnost i unapređenje položaja žena u društvu. Kulturna i socijalna raznolikost u Bosni i Hercegovini je dodatna vrijednost za promociju ljudskih prava i multikulturalizma, zasnovanu na zajedničkom opredjeljenju za prava žena. Prva faza pilot projekta u Bosni i Hercegovini realizovana je na osnovu primenjene metodologije u Srbiji i koordinacije celog procesa od strane implementacione organizacije iz Srbije. Da bi se u potpunosti ispunili uslovi za regionalnu implementaciju Programa, potrebno je pronaći implementacionog partnera (organizaciju civilnog društva) u Bosni i Hercegovini i izgraditi njene kapacitete za dalji sinergijski razvoj i punu implementaciju Programa na regionalnom nivou u obe zemlje.

Upravo je razvoj uslova za regionalnu implementaciju i dalji razvoj Programa Podeli svoje znanje je opšti cilj predloženog projekta.

Specifični ciljevi su:

1. Da se uspostavi partnerstvo sa implementacionom organizacijom u Bosni i Hercegovini do kraja 2023. godine;

2. Da se izgrade kapaciteti implementacionog partnera u Bosni i Hercegovini i do kraja 2023. godine;

3. Da se razvije svest o značaju regionalne saradnje u oblasti rodne ravnopravnosti među učesnicima projektnih ciklusa programa Podeli svoje znanje 2021/2022 i 2022/2023.

Trajanje projekta: 01/09/2022 – 01/09/2023

Realizaciju projekta ”Razvoj uslova za regionalnu implementaciju mentorskog programa za žene Podeli svoje znanje – Bosna i Hercegovina”, podržala je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji.