Nova generacija mentorki na programu “Podeli svoje znanje“ okupila se u subotu na sastanku kako bi otpočele pripreme za desetomesečni rad sa mentorinama i aktivno učešće u programu. Cilj sastanka održanog u subotu, 2. februara, je bio da se predstave aktivnosti na programu i mentorke upoznaju sa konceptom programa, kao i sa najvažnijim segmentima mentorskog rada. Sastanak je bio dobra prilika da se mentorke međusobno upoznaju.

U ime partnerskih organizacija koje organizuju program, novu generaciju mentorki su pozdravile Dina Rakin, menadžerka programa Evropskog pokreta u Srbiji i Tijana Jugović u ime Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Mentorkama su se obratile i nekadašnja menadžerka Programa Svetlana Stefanović, kao i mentorka Sonja Konakov Svričev koja je pozdravila okupljene mentorke u ime četvrte partnerske organizacije ERSTE Banke.

Dina Rakin je u pozdravnom govoru naglasila da je program Podeli svoje znanje tokom ovih osam godina izrastao u prepoznatljiv program, koji okuplja značajnu bazu žena koje poseduju zavidan nivo znanja i iskustva, kao i da potpomaže umrežavanje i druženje ne samo mentorki, već i mentorina. Takođe Dina se zahvalila mentorkama na izdvojenom vremenu i želji da dele svoje znanje i pružaju podršku mentorinama. Istakla je i da je partnerski odnos od početka sa Američkom Ambasadom i ERSTE Bankom, kao i OEBS. To nije tipičan donatorski odnos, već partnerski i Program je posebno uspešan zbog različitih kvaliteta i pristupa radu. Dina je predstavila i Svetlanu Stefanović koja i dalje pruža podršku daljem razvoju projekta, iako više ne radi na Programu.

Svetlana Stefanović  je istakla da je upravo najveći rezultat Programa za ovih osam godina, mreža koja broji preko 400 žena. “Nažalost,  feminizam istrošena i zloupotrebljavana reč, te da je jedan od ciljeva programa dati veliki doprinos borbi za jednaka prava i bolji položaj žena u našem društvu”, dodala je ona.

Tokom sastanka razgovaralo se o tome šta je mentorstvo i o načinu na koji dobar mentorski odnos funkcioniše, kao i koji su to ciljevi mentorstva i uloge akterki u tom procesu.

Istaknuto je da u programu mentorstva fokus na razvoju i usavršavanju mentorine, ali i da je to dvosmeran proces koji utiče i na samu mentorku. Program mentorstva nije samo namenjen profesionalnom osnaživanju, već i ličnom razvoju. Realizuje se na tri nivoa – u radu sa mentorkom, na zajedničkim događajima i kroz saradnja i umrežavanje mentorina.

Mentorkama je predstavljan i način uspotavljanja mentorskog odnosa, kroz primere iz prakse, kao i alatke za praćenje napretka i značaj davanja povratne informacije.

Od februara do novembra 2019. godine, mentorski parovi će biti u kontaktu, razmenjivaće iskustva i povremeno će se sastajati u skladu sa agendom koju same definišu na osnovu obaveza koje obe imaju u ovom periodu, ali će se i svake posledne subote okupljati na zajedničkim događajima, deliti znanje i podržavati se.

Projekat Podeli svoje znanje, Evropski pokret u Srbiji već devetu godinu za redom sprovodi u saradnji i u saradnji u i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banke i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS). Program ima za cilj da okupi stručne liderke iz različitih profesija kako bi podelile svoja znanja i iskustva sa mladim ženama na početku karijere sličnih interesovanja i željom da budu uspešne u svojim oblastima. To će doprineti stvaranju prilika za ove žene da unaprede svoj put u karijeri sa namerom da postignu pozitivan pomak u profesionalnom i ličnom smislu, kao i da postave zdrave osnove za buduću dugoročnu saradnju.