Ovaj projekat je okupio šest zemalja ZB kroz zajedničko istraživanje i analizu korišćenja fondova EU u svojim zemljama (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija). Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih pitanja kada je reč o procesu evropskih integracija, a posebno konkretnih projekata za koje se sredstva predpristupne pomoći koriste sa deklarisanim strateškim prioritetima ovih zemalja.

Podsticanje partnerstva i izgradnje kapaciteta na Zapadnom Balkanu zasnivaće se na već postojećoj platformi Regionalni konvent o evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Platforma okuplja šest organizacija civilnog društva iz regiona i četiri nevladine organizacije iz Višegradske grupe, uz učešće svih vlada u regionu.

U prethodne dve godine, partnerstvo je učvršćivano kroz projekte Regionalni konvent o evropskoj integraciji i Unapređenje procesa priduživanja Zapadnog Balkana EU. Oba projekta su postigla dobre rezultate zahvaljujući činjenici da su uspeli uključiti i javni i civilni sektor na najvišem nivou. Ono što smo naučili iz oba projekta je da region ima zajedničke ciljeve kada je u pitanju proces integracije, kao i slične probleme sa kojima se suočava.

Fokus aktivnosti je bio na dva pitanja: sa jedne strane uticaj V4 na Zapadnom Balkanu i dosadašnji rezultati i, s druge strane, ograničena osnova u regionu Zapadnog Balkana kada je reč o apsorpciji sredstava iz fondova EU.

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju pozicije civilnog društva u procesu evropskih integracija i saradnje sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat je fokusiran na analizu uticaja zemalja V4 na Zapadnom Balkanu i postignuti rezultati do sada i analiza apsorpcionih kapaciteta zemalja zapadnog Balkana za korišćenje EU fondova.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Unapređenje partnerstva između zemalja Višegradske Grupe i zemalja Zapadnog Balkana na putu ka članstvu u EU;
  • Povećana transparentnost apsorpcije fondova EU na Zapadnom Balkanu.

U okviru ovog projekta izrađene su dve studije:

  1. Istraživanje i analizu korišćenja EU fondova na zapadnom Balkanu,
  2. Istraživanje i analizu prisustva V4 i uticaja na Zapadnom Balkanu.

Dokumenta:

Trajanje projekta: jul 2017. – jul 2018.

 

Projekat su realizovali partnerski Evropski pokret Crne Gore sa Evropskim pokretom u Srbiji, Evropski pokretom Albanije, Eurothinkom iz Makedonije, Transparentnosti BiH, Demokratskim institutom sa Kosova, SFPA iz Slovačke, EUROPEUM iz Češke, Institututom za međunarodne poslove i trgovinu iz Mađarske, Centrom za analize iz Poljske.