Izdavači:
EPuS, Institut za međunarodnu politiku i privredu i Grupa 484

Beograd, 2006. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 790KB

 

Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana. Evropska unija koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi ispunjenja uslova za pristupanje Uniji. Ove zemlje, pak, to doživljavaju