Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

Preuzmite PDF / 2.5 MB

 

 

Vodič kroz EU politike – Poljoprivreda predstavlja pregled politike i zakonodavstva (acquis) EU u oblasti poljoprivrede i obaveza Republike Srbije u ispunjavanju uslova za članstvo u EU. Vodič detaljno obrazlaže jednu od najznačajnijih EU politika, Zajedničku poljoprivrednu politiku, daje pregled srodnih oblasti, objašnjenja osnovnih pojmova, i iskustvo Republike Slovačke. Posebno mesto u Vodiču je posvećeno poljoprivredi Srbije u pretpristupnom periodu, kao i konkretnim reformama koje predstoje Srbiji.