Project Description

Evropska unija se menja. Institucionalni aranžaman EU, uspostavljen 2014. godine, suočio se sa novim okruženjem i izazovima (ukrajinska kriza, sukobi na Bliskom i Srednjem istoku, sajber bezbednost, opasnost izlaska Velike Britanije i Grčke itd.), a da stari još nisu bili rešeni (nezaposlenost mladih, rast i zapošljavanje, klimatske promene, terorizam i migracije, sumnje u izvodljivost evropskog projekta itd.). Pomenuti izazovi zahtevaju nove pristupe, ideje i, najzad, vreme za delotvorne rezultate.

Namera nam je da serijom kratkih tekstova i javnih događaja prenesemo najznačajnije debate i razvoj strateških EU politika u javni prostor Srbije. Potreba za ovakvim pristupom nametnuta je opredeljenjem Srbije za ulazak u EU i relativno slabim poznavanjem odlučilaca u Srbiji o načinima kreiranja javnih politika u okvirima EU. Iskustva tzv. „novih članica“ EU (npr. Poljske, Češke itd.) govore da je za uspešnost evropskih integracija važno poznavati proces odlučivanja u okvirima EU isto koliko i prilagoditi nacionalni normativni okvir evropskim standardima. To podrazumeva pravovremeno informisanje, razumevanje aktuelnih trendova i njihovih efekata po nacionalne interese, i sklapanje saveza u ranim fazama procesa kreiranja politika. Konačno, efekte javnih politika, koje se trenutno kreiraju na nivou EU, osetiće i sami građani Srbije u skoroj budućnosti. Ovo je razlog više za pravovremeno unošenje evropskih tema u javni diskurs Srbije.

Cilj

Opšti cilj projekta je da doprinese procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniju afirmacijom evropske političke agende među odlučiocima u Srbiji.

Specifični ciljevi

  • Kreiranje i distribucija informacija o evropskoj političkoj agendi među odlučiocima u Srbiji;
  • Povećati debatu i razumevanje evropskih javnih politika i aktuelnih temama u EU među odlučiocima u Srbiji.


Aktivnosti

  • Istraživanja
  • Objavljivanje pregleda činjenica
  • Javni događaji
Ciljne grupe

Projekat je namenjen prevashodno odlučiocima u Srbiji, ali i svim zainteresovanim akterima u javnom životu Srbije (novinari, akademska zajednica i građani).

Vremenski period

Projekatne aktivnosti se konstantno sprovode od februara 2015.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju zvaničan stav Fondacije Fridrih Ebert.