Project Description

Generacija 21 i Evropski pokret u Srbiji sprovode program „Primenjena diplomatija“ već 14. godinu zaredom. Program „Primenjena diplomatija“ predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja namenjenog studentima završnih godina međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


Program „Primenjena diplomatija“ predstavlja vid dodatnog, neformalnog obrazovanja namenjenog studentima završnih godina međunarodnih studijskih grupa Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
CILJ programa je da studente praktično i sveobuhvatno upozna sa aktuelnim međunarodnim tokovima, predstavi domaće eksperte i strane diplomate, kao i da im približi praksu institucija i tela koja se bave međunarodnim odnosima, odnosno da im omogući da direktno učestvuju u diplomatiji.
AKTIVNOSTI: U skladu sa ciljem, program se realizuje kroz dve vrsti aktivnosti – panel diskusije na nedeljnom nivou i posete domaćim institucijama, odnosno stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima. Program je izdeljen na tematske oblasti, tako da se u okviru njega obrađuju mnogobrojna pitanja iz diplomatske istorije i prakse, ali i aktuelnosti iz međunarodne politike.

Tokom godina polaznici programa su imali prilike da u neformalnom okruženju otvoreno razgovaraju sa ključnim ličnostima iz oblasti diplomatije i međunarodne politike iz Srbije. Kao i prethodnih godina, i ove godine program ima isti cilj – da neformalno edukuje mlade kako bi se upoznali sa aktuelnim međunarodnim tokovima.

TRAJANJE: oktobar 2015 – jun 2016. godine.

Pratite aktivnosti Programa Primenjena diplomatija na FaceBook stranici!

 PDF DOKUMENTA

skini/čitaj (download)

AKTIVNOSTI: