Project Description

Zemlje regiona Zapadnog Balkana su među kandidatima za sledeći talas proširenja EU. Ipak same zemlje Zapadnog Balkana su u različitim fazama procesa pristupanja i na različitim nivoima sprovedenih reformi. Iz dosadašnjeg iskustva se pokazalo da su organizacije civilnog društva od velike važnosti za kvalitet samog procesa zahvaljujući svojoj ekspertizi i stečenom iskustvu u specifičnim oblastima. Organizacije civilnog društva u Srbiji i Crnoj Gori oformile su model saradnje nazvan Nacionalni konvent o EU, odnosno Nacionalna konvencija za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. Ovi projekti su se pokazali kao veoma uspešni i kao takvi su dragoceni modeli za razmenu znanja i iskustva sa susednim zemljama. Na osnovu toga otpočelo se sa uspostavljanjem Regionalnog konventa o evropskoj integraciji.

Regionalni konvent o evropskoj intergraciji biće posebno prilagođen regionalnim okolnostima, a oslanjaće se na iskustva zemalja EU, posebno Slovačke. Cilj je stvaranje regionalne mreže koja bi uključivala stručnjake iz zemalja Zapadnog Balkana iz državnog i civilnog sektora, sa jedne strane, i onih iz zemalja EU iz Višegradske grupe (Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska).

Opšti cilj projekta je da doprinese jačanju pozicije civilnog društva u procesu evropskih integracija i saradnje sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana.

Ovo će se postići kroz uključivanje stručnjaka iz zemalja EU i Višegradske grupe koje su već prošle kroz ovaj proces i imaju znanje i iskustvo koje mogu podeliti sa organizacijama civilnog društva, medijima i predstavnicima državnih institucija iz Srbije, Crne Gore i Albanije, a u skladu sa dobrom praksom rada dva Nacionalna konventa.

Specifični ciljevi projekta: uspostavljanje regionalnog foruma za diskusiju, prenos znanja, najbolje prakse i zalaganje za ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU.

AKTIVNOSTI:

  1. Seminar 1 – Saradnja države i civilnih institucijama u procesu EU integracija,
  2. Seminar 2 – Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravosuđa i osnovnih prava (Poglavlje 23 pravosuđe i osnovna prava),
  3. Seminar 3 – Saradnja države i civilnog sektora u oblasti pravde, slobode i bezbednosti (Poglavlje 24 Pravda, sloboda i bezbednost),
  4. Seminar 4 – Umrežavanje zemalja zapadnog Balkana i strukturama EU: Kako bi se unapredili regionalni vrednosti i dostignuća u EU – Iskustvo Višegradske grupe,
  5. Regionalna konferencija: Saradnja između države i organizacija civilnog sektora u procesu EU integracija.

TRAJANJE: 12 meseci (septembar 2014. – septembar 2015.)

Organizatori:

Donator:

PDF DOKUMENTA

Čitaj ili skini (download)