Project Description

Ciljevi seminara su prevashodno izgradnja kapaciteta lokalne i regionalne administracije, organizacija civilnog društva, medija itd. za proces evropskih integracija I prepoznavanje adekvatne uloge i kompetencija u pretpristupnom periodu je jedna od prioriteta rada EPuS.

EPUS je kreirao Školu Evropskih integracija kao model koji se implementira na osnovu potreba i zahteva specifičnih grupa, fondova ili donatora.

Model obuke obuhvata široki opseg tema i posebnih, specifičnih pod-tema a zavisno od interesovanja i potreba korisnika: od istorije EU, opisa nadležnosti njenih institucija, načina donošenja odluka, politike proširenja, regionalne saradnje do onih praktičnih koji se odnose na posebne politike, on line baze podataka i EU pretraživača, uloge LS u procesu integracija, nama dostupne fondove i obuke za apliciranje za evropske programe i fondove.

Organizacija svake pojedinačne škole podrazumeva:

 • Dizajniranje programa seminara koji uključuje teorijski i praktičan deo
 • Odabir predavača i konsultacije/trening instrukcije
 • Priprema trening materijala
 • Organizacija treninga/logistika- mesto održavanja, transport, osveženje, tehnika…
 • Evaluacija i izveštavanje

Do sada su organizovani seminari za:

 1. Upravu Grada Beograda
  (donator: Skupština Grada Beograda)
 2. Opštinu Kovin
  (donator: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.)
 3. Multietničku grupu predstavnika civilnog društva sa Kosova
  (donator: Kosovo Open Society Fund)
 4. Srbija je u Evropi
  (donator: Ministarstvo za dijasporu)

Kao i seminari koji su organizovani u okviru projekta Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA:

Za više informacije možete kontaktirati kancelariju Evropskog pokreta u Srbiji

Telefon: 011/3640-174

E-mail: office@emins.org

Organizator:

  PDF DOKUMENTA

Citaj ili skini (download)

DOKUMENTI: