Project Description

Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Albanski institut za međunarodne studije (AIIS) pokrenuli su projekat Zajednički centar za odnose Albanije i Srbije uz podršku Federalne Republike Nemačke.
Saradnja između Srbije i Albanije ima strateški značaj za evropsku integraciju Zapadnog Balkana. Do sada su bilateralne inicijative, koje su od velikog značaja za regionalnu saradnju, bile u drugom planu. Glavne prepreke za uspostavljanje normalnih i plodnih odnosa između Albanije i Srbije jesu nedostatak znanja jednih o drugima i nedostatak prilika za kontakt i međusobnu saradnju. Imajući sve ovo u vidu, Albanski institut za međunarodne studije inicirao je osnivanje zajedničkog centra, koji bi podstakao interakciju između eksperata, novinara, istraživača, umetnika i donosioca odluka ove dve zemlje.
Ovaj projekat će ponuditi novi pristup za poboljšanje albansko-srpskih odnosa, inspirisan civilnim društvom, i omogućiti nove prilike za međusobni kontakt i saradnju, kao i unapređenje znanja građana ove dve zemlje jednih o drugima. Takođe, projekat će pomoći mladima da odbace predrasude, otvoriti prostor za saradnju medija i kreiranje priloga koji će građanima približiti svakodnevan život u ove dve države, te angažovati donosioce odluka na različitim nivoima da politikama doprinesu boljoj saradnji Srbije i Albanije.

Ciljevi projekta su:

  • Stvaranje bilateralnih mehanizama i sigurnog mesta za normalizaciju odnosa između Albanije i Srbije kroz brojne prilike za diskusiju, saradnju i težnju ka zajedničkim ciljevima;
  • Osnaživanje raznih aktera kao što su mladi, predstavnici civilnog društva, poslovne zajednice, kulture i umetnosti, kao i medija, za poboljšanje odnosa između ove dve države u svim poljima;
  • Održavanje informisane i konstruktivne javne debate o bilateralnim odnosima Albanije i Srbije, kao i regionalnoj saradnji.

Aktivnosti Centra u 2016. godini, između ostalog, uključuju:

  • Okrugle stolove
  • Drački forum
  • Evropsku akademiju mladih
  • Razmenu mladih istraživača
  • Razmenu novinara

Ciljna grupa projekta obuhvata mlade, predstavnike medija, civilnog društva, poslovne zajednice, kao i političke aktere i donosioce odluka.

Trajanje projekta: februar – decembar 2016. godine

Organizator:


Partner:

Uz podršku:

AKTIVNOSTI:

MATERIJALI: