Debata „Pitaj me bilo šta o Poljskoj u EU“ održana je u Beogradu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, kao prva u seriji događaja „Pitaj me bilo šta o EU“ koje će EPuS organizovati u različitim gradovima u Srbiji. Zainteresovani građani i građanke imali su prilike da sa stručnjakom za evropske poslove, Pjotrom Kaščinskim iz Poljske razgovaraju o iskustvu Poljske u pristupanju i članstvu u Evropskoj uniji.

Pijotr Kaščinski je nezavisni stručnjak za evropske poslove, specijalizovan za proces donošenja odluka u Evropi, a od 2014. je trener službenika EU pri Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA) u Mastrihtu. Učesnici su, zbog otvorenog formata debate, sa Kaščinskim razgovarali i o trenutnom stanju u kome se Srbija nalazi u procesu pristupa EU, kao i o budućnosti samog procesa. Neke od tema bile su i značaj obrazovanja o EU i regionalna saradnja.

Tokom debate poređeno je stanje u Poljskoj i Srbiji u vezi sa nedostatkom evropskih vrednosti u javnom mnjenju, kao i prisutnosti radikalno desnih stavova, pogotovo kod mladih.

„Učite iz naših grešaka. Greška Poljske u procesu pristupanja bila je u tome što je glavni fokus bio na ekonomiji i ekonomskom rastu. Nismo dovoljno obratili pažnju na obrazovanje, posebno na obrazovanje mladih o Evropskoj uniji. Fokusirani ste na proces pristupanja, ali postoji život i posle pristupanja EU“, podsetio je Kaščinski.

Saradnju sa ostalim državama na Zapadnom Balkanu Kaščinski je takođe istakao kao značajnu temu za evropski put Srbije. Govorio je o poljskom iskustvu sa Višegradskom grupom, kao i o drugim oblicima regionalne saradnje u EU.

„Ne mogu da vam ponudim rešenje, ali mogu da govorim o dobrim praksama za koje znam. Šta bi Srbija trebalo da uradi je na njenim građanima da odluče“, rekao je Kaščinski.

„Pitaj me bilo šta o…“ je serija događaja koje EPuS organizuje u okviru projekta EnlargEUrope. Cilj ovog projekta je da doprinese boljem razumevanju i promociji značaja proširenja Evropske unije kroz povezivanje različitih iskustava i doživljaja evropske integracija sadašnjih građana i budućih građana EU. Projekat traje do 2020. godine i obuhvatiće različite javne događaje u Srbiji i Evropi i promotivnu kampanju na društvenim mrežama.

Na ovom projektu Evropski pokret u Srbiji sarađuje sa nekoliko partnerskih organizacija: NGO ALFA Centar iz Crne Gore, GONG iz Hrvatske, Udruženje mladih za promociju preduzetništva iz Litvanije, zatim Rumunsko akademsko društvo i Poljska fondacija Roberta Šumana. Projekat se sufinasira iz programa EU Evropa za građane i građanke.