Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, deo mreže Žan Mone “Demokratizacija i pomirenje na Zapadnom Balkanu” organizuje međunarodnu konferenciju na temu „Omogućavanje dijaloga u podeljenim društvima“. Konferencija će se održati u Sarajevu, BiH, od 1. do 3. novembra 2019. godine. Nastojaće da odgovori na teorijska i empirijska pitanja o odnosu između negovanja dijaloga i pomirenja u postkonfliktnim okruženjima. Konkretno, u fokusu će biti pitanje kako da se olakša međugrupno pomirenje kroz dijalog na Zapadnom Balkanu.

Konferencija je deo projekta “Demokratizacija i pomirenje na Zapadnom Balkanu” koji se sprovodi u partnerstvu sa Univerzitetom Njujork u Tirani, Institutom za Centralnu i Istočnu i balkansku Evropu, Univerzitetom u Dubrovniku i Evropskim pokretom u Srbiji.

Među do sada potvrđenim govornicima su:

  • Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, Srbija;
  • Sonja Biserko, osnivačica Helsinškog komiteta za ljudska prava, Srbija;
  • Vladimir Ionas, predsednik Okruglog stola o etničkim odnosima, Rumunija.

Ovo prilikom Univerzitet Sarajevska škola za nauku i tehnologiju raspisuje poziv za dostavljanje radova koji će biti predstavljani na konferenciji. Dobrodošli su radovi koji se bave sledećim:

  • Novim teoretskim i metodološkim pristupima u proučavanju interakcije između procesa dijaloga i pomirenja;
  • Empirijski radovi koji objašnjavaju pomirenje na Zapadnom Balkanu;
  • Uporedne studije slučaja i međuregionalna poređenja sa Zapadnim Balkanom.

Autori mogu biti predstavnici NVO-a i kreatori politika koji rade na polju negovanja pomirenje u postkonfliktnim sredinama, kao i doktori nauka studenti, mlađi istraživači i viši akademci. Zainteresovani kandidati pozivaju se da podnesu svoje sažetke od najviše 300 reči i kratak CV sabina.cehajic@ssst.edu.ba ili maja.savic@ssst.edu.ba do 1. oktobra, 2019. Kandidati će o ishodu konkursa biti obavešteni do 15. oktobra 2019. Kompletan poziv pogledajte ovde.