Magazin Pametni regioni, koga pripremaju Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Evropski pokret u Srbiji, posvećen je Klasteru 5: Resursi, kohezija i poljoprivreda. On je namenjen informisanju donosilaca odluka, stručne javnosti i građana o procesu pregovora sa Evropskom unijom kada je reč o regionalnom i ruralnom razvoju, regionalnoj politici EU, regionalnoj politici Srbije, kao o troškovima i dobitima od ulaska Srbije u Evropsku uniju.

Svrha magazina je da podigne svest o potrebi podrške za pripremu strategija pametne specijalizacije u svim regionima Republike Srbije, baziranoj na najboljim praksama Evropske unije, kao i na osnovama Strategije pametne specijalizacije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2027. godine.

Cilj magazina Pametni regioni je da doprinese stvaranju uslova za ravnomerni razvoj regiona u Srbiji, baziran na znanju. NKEU, kao i EPuS izdavanjem ovog magazina zagovaraju proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji se zasniva na bliskoj saradnji državnih institucija, privrede, akademskih krugova i civilnog društva (četvorostruki heliks) u procesu kreiranja politika na regionalnom i lokalnom nivou.

Na primeru samog magazina pokazalo se koliko je ovakav koncept saradnje dragocen i delotvoran u podsticanju važnih društvenih procesa.

Lista priloga:

1. Časopis „Pametni regioni“ – srpska verzija
2. Magazine „Smart Regions“ – engleska verzija