Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.1 MB

 

Publikacija „Prekogranična saradnja“, koju je objavio Evropski pokret u Srbiji, uz podršku Fondacije Fridrih Ebert, predstavlja prvi sveobuhvatan prikaz oblasti prekogranične saradnje na srpskom jeziku. U ovom radu, autori su obradili sve važne pravne i finansijske, subnacionalne, nacionalne i nadnacionalne aspekte uspostavljanja, održavanja i razvoja prekogranične saradnje u Evropi. U publikaciji je, najpre, predstavljen istorijski pregled razvoja prekogranične saradnje na Starom kontinentu, uz detaljniji osvrt na značajne dokumente u ovoj oblasti, pre svega Madridsku konvenciju, kojom je pre više od trideset godina Savet Evrope pružio prvi pravni okvir za uspostavljanje i sprovođenje inicijativa prekogranične saradnje na međunarodnom nivou, a koju Srbija, iako članica ove međunarodne organizacije, i dalje nije potpisala i ratifikovala, što u velikoj meri otežava jačanje ove oblasti na prostoru zapadnog Balkana i utiče na to da potencijal prekogranične saradnje i mogućnosti poboljšanja uslova života stanovništva u pograničnim oblastima ostanu nedovoljno iskorišćeni.

 

Uz detaljan opis procesa uspostavljanja i formi prekogranične saradnje, kao i prikaz do sada pokrenutih i realizovanih programa Evropske unije u oblasti prekogranične saradnje u okviru regionalne politike, odnosno programa prekogranične saradnje do kraja aktuelnog finansijskog okvira 2007–2013, publikacija pruža i pregled programa prekogranične saradnje koje EU podstiče u okviru Evropske politike susedstva i politike proširenja, predstavljanjem dva važna finansijska instrumenta – Evropskog susedskog i partnerskog instrumenta (ENPI) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

 

Kako bi svi oni kojima je ova publikacija namenjena – predstavnici državne uprave, privatnog i civilnog sektora, akademske zajednice i medija, zaposleni u oblasti evropskih integracija, ali i šira javnost – mogli da razumeju zašto je važan nastavak jačanja prekogranične saradnje u kontekstu sprovođenja reformi i integracije Srbije u Evropsku uniju, predstavljeni su i ciljevi kohezione politike EU za naredni finansijski period 2014–2020, kao i budućnost prekogranične saradnje, naročito za države kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU.

 

Evropski pokret u Srbiji ovom publikacijom nastoji da celokupnoj javnosti ukaže na značajnu, ali nedovoljno razvijenu oblast prekogranične saradnje, kao jednu od oblasti političkog, ekonomskog i društvenog života uopšte, kojom se povećavaju izgledi Srbije da ubrza razvoj institucionalnih, administrativnih i ljudskih kapaciteta i bolje iskoristi svoje razvojne lokalne, regionalne, nacionalne i nadnacionalne potencijale.