Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2009. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 4.5MB

PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU

Pred čitaocima se nalazi prevod na srpski jezik studije londonskog Centra za evropsku reformu „Cevovodi, politika i moć“, objavljene krajem 2008. godine.

Početkom ove godine gasni spor Rusije i Ukrajine, praćen obustavom značajnog dela isporuka ruskog gasa za Evropu, uključujući i Srbiju, dodatno je aktuelizovao pitanje energetskih odnosa Evropske unije i Rusije. Upravo to je tema ove jedinstvene studije. Vrlo složen i višeslojan odnos EU i Rusije u oblasti energije prikazan je kroz spektar različitih mišljenja nekih od ključnih aktera tih odnosa, ali i eksperata, sa obe strane.

Iako se većina autora slaže da se radi o svojevrsnoj međuzavisnosti, ishod dijaloga je daleko od jednostavnog. Tekstovi su koncizni i usredotočeni na ključne teme i probleme u energetskom dijalogu, tako da čitaoca, uz pomoć kvalitetnih mapa i grafikona, lako vode kroz koloplet jedne od najaktuelnijih, ako ne i najvažnije oblasti saradnje EU i Rusije.

Na putu evropskih integracija Srbija je, za sada, indirektni učesnik energetskog dijaloga EU-Rusija. Jer, pristupanjem Energetskoj zajednici Srbija je zapravo sektorski integrisana u energetsko tržište EU, pre svega kada se radi o gasu i struji. To pred nosioce vlasti postavlja zadatak prilagađavanja našeg zakonodavstva pravnom nasleđu EU. Taj proces dodatno dobija na težini i značaju sa potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Upravo zbog toga ovo izdanje može biti višestruko korisno, kako za naše političke protagoniste, tako i za poslovnu zajednicu, medije i širu javnost.

Posebnu zahvalnost za ovo izdanje dugujemo gospođi Katinki Bariš, zamenici direktora Centra za evropsku reformu koja je ljubazno, bez nadoknade, ustupila autorska prava. Takođe zahvaljujemo i gospodinu dr Mihaelu Erkeu, direktoru regionalne kancelarije Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu koja je finansijski podržala ovu publikaciju.

Beograd, 15.03.2009.
Milan Simurdić, predsednik Foruma za međunarodne odnose EPuS