Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2001. godine

Knjiga predstavlja dopunjeno i ažurirano izdanje knjige Duška Lopandića “Regionalne inicijative u jugoistočnoj Evropi”, koji su 2001. godine objavili Evropski pokret u Srbiji i Insitut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Dopunjeno izdanje nudi živu, zanimljivu i veoma obuhvatnu sliku procesa stvaranja složene strukture multilateralnog povezivanja i saradnje u jugoistočnoj Evropi u sve većem broju oblasti. Osim toga autori su dali svoju ocenu pomenutih procesa i inicijativa i ponudili moguće verzije daljeg razvoja regionalnog mulitlateralizma na ovim prostorima.