KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Challenges of Serbias foreign policy – Collection of Papers

//Challenges of Serbias foreign policy – Collection of Papers

Challenges of Serbias foreign policy – Collection of Papers

Članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji
Fondacija Fridrih Ebert i Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2015

Preuzmite publikaciju u PDF / 887KB

Category:

Product Description

Autori: Članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji
Izdavač: Fondacija Fridrih Ebert i Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2015

Preuzmite publikaciju u PDF / 887KB

Zbornik radova “Izazovi spoljne politike Srbije” izdvaja glavne teme u spoljnoj politici i međunarodnim odnosima Srbije, ali i nekoliko tema koje nemaju visoko mesto na domaćoj agendi, a predstavljaju ilustraciju značajnih spoljnopolitičkih procesa.

Zbornik su zajednički pripremili EPuS i Friedrich-Ebert-Stiftung Beograd, autori radova su članovi Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, naučni radnici, stručnjaci, bivše diplomate i novinari sa dugim iskustvom u spoljnoplitičkim i međunarodnim temama. Među njima su Tanja Miščević, Jelica Minić, Ivo Visković, Momčilo Pantelić, Milan Karagaća, Srećko Đukić, Pavle Jevremović, i dr.

Publikaciji je prethodila istoimena međunarodna konferencija, održana 12. novembra 2015. godine u Beogradu, koja je imala za cilj da doprinese boljem sagledavanju međunarodnog položaja Srbije i otvori široku debatu u javnosti o spoljnoj politici Srbije. Na skupu su analizirani su odnosi sa Evropskom unijom, međunarodnim organizacijama, regionalni odnosi i odnosima sa drugim važnim partnerima kao što su SAD, Rusija, Kina i dr.