KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Evropska unija i Srbija: Novo vreme i novo okruženje

//Evropska unija i Srbija: Novo vreme i novo okruženje

Evropska unija i Srbija: Novo vreme i novo okruženje

Duško Lopandić

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.15MB

Category:

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2017. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.15MB

“U ovoj knjizi nastojali smo da prikažemo kako je EU nastala, kako se razvijala, kakva je danas postala i koje su sve konkretne politike koje je razvila. Ne baveći se toliko samom strukturom i organima odlučivanja Evropske unije – kojima su posvećeni brojni radovi – pokušali smo da pokažemo koji su efekti Evropske unije u praksi.”
– Ambasador dr Duško Lopandić

Knjiga je nastala u okviru projekta Evropa za mene, koji Evropski pokret u Srbiji sprovodi sa idejom da se građanima pruže proverene i korisne informacije o Evropskoj uniji i pokrenu teme značajne za Srbiju u procesu evropske integracije. Projekat finansira Delegacija Evropske unije.