Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2010. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 6.7MB

SADRŽAJ:

Lična karta

Uvodna reč – Živorad Kovačević

Portret/profil organizacije
Istorijat; O nama; Misija, ciljevi; Forum za međunarodne odnose; Savez – Mreža Lokalnih veća: Lokalno veće Zrenjanin; Lokalno veće Lazarevac; Lokalno veće Kragujevac; Lokalno veće Niš; Lokalno veće Sremska Mitrovica; Lokalno veće Subotica; Lokalno veće Novi Pazar; Lokalno veće Inđija; Ostala lokalna veća; Kolektivni članovi

Šta smo uradili od 15. godišnjice do 30 punoletstva?
Projekti EPuS 2008-2010.

Strateški: Nacionalni konvent o Evropskoj uniji; Ljubljanska agenda za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja; Evropski standardi; Definisanje strategije spoljne politike; Upoznaj svog komšiju-evropskog parlamentarca.

Mladi
Mobilnost – Evropsko selo; Putujemo u Evropu; Dobrodošli u Nemačku; Upoznaj Evropu u Danskoj; Partnerstvo na delu.
Edukacija – Zvoni za Evropu; Evropa u školi; E, mogu i ja; Talasi demokratije; Podeli svoje znanje-postani mentorka.

Izgradnja kapaci teta: Podrška evropskim integracijama kroz promociju alternativne ekonomije i socijalne kohezije u Republici Srbiji; Podrška Skupštini Srbije u procesu evropskih integracija; Lokalna samouprava i civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA za Srbiju 2007- 2013 – komponenta za prekograničnu saradnju; Lokalna samouprava i
civilno društvo u procesu programiranja i projektovanja IPA za Srbiju 2007- 2013 – komponenta za Centralnu
Srbiju; Škole evropskih integracija – seminari; Vodiči kroz evropske politike; Srbija je u Evropi; Apsorpcioni
kapaciteti Srbije za korišćenje EU fondova; Podrška implementaciji SSP u oblasti poljoprivrede; ISEDE-NET

Konferenci je i javne debate: Ljubljanska agenda za novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja; Vizija
evropske Srbije; Sektorska integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju; Dunav- najjača veza sa Evropskom unijom; Da li sledi nova gasna kriza?

Kampanje i informisanje: Izaberi predsednika, izaberi Evropu; Biram Evropu, vidim budućnost; Civilno
društvo pita; Srbija u EU, šta od toga imam ja, šta od toga ima moj grad; Evropske sveske; Dan Evrope; Imam pravo da znam; Primenjena nostalgija; Evropa za sve.

Publikacije i izdavaštvo

Međunarodna saradnja

Medijski kutak

Partneri i prijatelji EPuS

Statistika