Product Description

Izdavači:Evropski pokret u Srbiji i Friedrich Ebert Stiftung Beograd, 2004. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 491KB

Identitet, šta je to zapravo? U Srbiji i Crnoj Gori, koja je prošla kroz deceniju nacionalističke ostrašćenosti, pojam “identitet”, ili “ličnost”, korišćen je skoro po pravilu da se odredi bolesna, ksenofobična i borbena pripadnost sopstvenom nacionu. Biti Srbin, biti građanin ove zemlje, značilo je biti određen kao unesrećen i gnevan pojedinac koji zna da je istorija mnogo puta bila nepravedna prema narodu kojem pripada, koji je siguran da je novi svetski poredak sračunat zato da bude antisrpski.