Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2010. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.4MB

EU će jačati regularni dijalog na temu klimatskih promena sa državama kandidatima i potencijalnim kadnidatima za članstvo, jedna je od poruka iz strategije proširenja EU za naredni period 2009-2010. To uključuje očekivanja komisije EU od svih država učesnica u procesu pridruživanja da podrže postizanje ambicioznog i celovitog sporazuma u Kopenhagenu.