KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2015/2016

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2015/2016

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2015/2016

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.9MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, Beograd, 2016. godine

 

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2015/2016 rezultat je rada Radnih grupa NKEU u drugom ciklusu i predstavlja trajno svedočanstvo o toku, dinamici i sadržaju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Koncipirana je tako da se može pratiti napredak po oblastima, promene u politikama Evropske unije, kao i ključne teme koje su bile u fokusu organizacija civilnog društva u svakom od poglavlja.
Knjiga preporuka je izvor informacija o stavovima Nacionalnog konventa prema pregovaračkim pozicijama i merama Vlade kojima se ispunjavaju merila i primenjuju evropski standardi u Srbiji.

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.9MB

 

You may also like…