KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2017/2018

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2017/2018

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2017/2018

Aleksandra Urošev, Andrija Pejović, Bojana Selaković, Bogdan Urošević, Vanja Dolapčev, Dina Rakin, Dragan Roganović, Dragiša Mijačić, Dušan Protić, Zvezdan Kalmar, Ivan Sekulović, Igor Novaković, Jovana Jakovljević, Jovana Pantović, Kori Udovički, Maja Stojanović, Marija Milenković, Milan Antonijević, Milena Lazarević, Miloš Milovanović, Nataša Vučković, Nataša Dragojlović, Nemanja Nenadić, Nikola Božić, Nikola Marković, Sanja Filipović, Sarita Bradaš, Slobodan Krstović, Sonja Stojanović Gajić

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.4 MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2019. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 2.4 MB

 

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2017/218 sadrži presek stanja u pregovorima, predstavlja rezultat analitičkog rada Konventa, koji je 2018. godine pratio napredak i ispunjavanje obaveza iz procesa pregovora Srbije sa Evropskom unijom u 35 pregovaračkih poglavlja.

Članice Nacionalnog konventa su u prethodnoj godini dale stručan doprinos unapređenju svih strateških i akcionih planova Vlade, predlozima pregovaračkih pozicija, zakonskim i drugim predlozima.

Iako je veliki deo preporuka Konventa usvojen, dokumenti unapređeni i ističe se visok stepen harmonizacije propisa Srbije sa pravnom tekovinom EU, rezultati primene nisu zadovoljavajući i to u ključnim oblastima za demokratizaciju i razvoj društva. Srbija je i dalje u grupi država ocenjenih kao manjkave demokratije i primećeno je da su sloboda i nezavisnost medija u ubrzanom padu. Nezavisnost sudstva dodatno se pogoršava neefikasnim reformama i korupcijom, dok građani najviše osećaju nejednakost u raspodeli dohotka, koja je najveća u Evropi u poslednje tri godine.

You may also like…