KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2019.

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2019.

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2019.

Aleksandar Kovačević, Andrija Pejović, Bojana Selaković, Dragana Bečejski Vujaklija, Dragan Roganović, Dragiša Mijačić, Dušan Protić, Zvezdan Kalmar, Igor Novaković, Jelena Rančić, Jovana Spremo, Kori Udovički, Lidija Radulović, Maja Stojanović, Marko Malović, Marko Obradović, Milan Antonijević, Milan Paroški, Milovan Matijević, Miloš Milovanović, Nataša Vučković, Nataša Dragojlović, Nataša Đereg, Nemanja Nenadić, Nikola Božić, Nikola Marković, Sanja Filipović, Slobodan Krstović, Sonja Stojanović Gajić

Preuzmite publikaciju u PDF / 3.3 MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2020. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 3.3 MB

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o EU 2019 sadrži presek stanja u pregovorima, predstavlja rezultat analitičkog rada Konventa, koji je pratio napredak i ispunjavanje obaveza iz procesa pregovora Srbije sa Evropskom unijom u 35 pregovaračkih poglavlja. Preporuke, koje Radne grupe Konventa formulišu tokom godine, rezultat su ozbiljnog i odgovornog analitičkog i istraživačkog rada mi otvorene komunikacije sa predstavnicima Vlade.

You may also like…