KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji 2014/2015

Preuzmite publikaciju u PDF / 9.83MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2015. godine

 

 

Knjiga preporuka – nastala kao rezultat rada 21 radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji (NKEU), koji je na inicijativu Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) formiralo inicijalno 17 a na kraju 19 organizacija civilnog društva (OCD) Srbije, kako bi se obezbedilo aktivno učešće aktera civilnog društva u pregovorima Srbije o članstvu u Evropskoj uniji.
U prvoj godini rada Nacionalnom konventu se pridružila 571 organizacija čiji su predstavnici stalni članovi radnih grupa. Radne grupe održale su 42 sastanka na kojima je učestvovalo blizu 1500 učesnika iz vlade, parlamenta i OCD (nevladinih organizacija, sindikata, fakulteta, instituta, profesionalnih udruženja, medija, lokalnih samouprava, asocijacija privrede, strukovnih udruženja..). Održane su dve plenarne sednice na početku i na kraju prve godine NKEU, na kojima je prvo, dobijena politička podrška za uspostavljanje NKEU i zatim, predstavljeni rezultati rada, zaključci i preporuke koji su odštampani u Knjizi preporuka. Ona predstavlja zaključke i preporuke svih radnih grupa koji su rezultat otvorene i kvalitetne rasprave i dijaloga i sa predstavnicima nadležnih institucija, i predstavljaju iskren doprinos civilnog društva da se pregovarački proces obavi kvalitetno, uspešno i efektno.

 

Knjiga preporuka je pripremljena uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Fonda za otvoreno društvo.

Preuzmite publikaciju u PDF / 9.83MB

You may also like…