KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

//Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Knjiga preporuka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.17MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2008. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.17MB

Značaj procesa evropskih integracija, kako iz perspektive modernizacije države tako i stabilnosti regiona zapadnog Balkana, kao i značaj nedavno parafiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanja, prve formalne potvrde odnosa između S rbije i EU, nema ni potrebe posebno naglašavati. P odjednako su značajne i predstojeće pripreme za dobijanje kandidature za članstvo u EU kao i za sam proces pregovora na putu ka EU. Međutim, signali o spremnosti S rbije da ispuni svoje obaveze i o postignutom političkom konsenzusu o usmeravanju države ka EU su i dalje slabi, a posledica toga je evidentno zaostajanje Srbije u procesu evropskih integracija.

You may also like…