KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Mali vodič kroz mentorstvo, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

//Mali vodič kroz mentorstvo, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Mali vodič kroz mentorstvo, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje

Autorke i istraživačice: Svetlana Stefanović, Dina Rakin, Zorana Milovanović, Maša Živojinović
Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2020. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 10MB

Category:

Product Description

Autorke i istraživačice: Svetlana Stefanović, Dina Rakin, Zorana Milovanović, Maša Živojinović
Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2020. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 10MB

Vodič koji je pred Vama ima za cilj da pruži osnovne informacije o konceptu mentorstva ali je prvenstveno zamišljen kao alatka za ličnu pripremu mentorki i mentorina programa Podeli svoje znanje. Ovaj program od 2010. godine partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Erste Banka, Organizacija za evropsku beznednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji.

Cilj programa je profesionalno i lično osnaživanje žena u našem društvu kroz razmenu iskustava i znanja. Mentorska šetnja, kao deo Globalne ženske mentorske šetnje, je centralni događaj ovog programa i sada se već tradicionalno svake godine održava u novembru.

You may also like…