Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2001. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.1MB

„Treba promeniti tok događaja. U tom cilju, treba promeniti duh ljudi. Reči nisu dovoljne …Potrebna je duboka, stvarna, hitna i dramatična akcija, koja menja stvari i utiče da se obnovi nada u koju su narodi gotovo prestali da veruju.“

Žan Mone, povodom stvaranja Evropske zajednice za ugalj i ćelik, 1949)