KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Radna grupa ekologija – Analize i preporuke

//Radna grupa ekologija – Analize i preporuke

Radna grupa ekologija – Analize i preporuke

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.6MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2011. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.6MB

Tema: Primena (sprovođenje) propisa u oblasti životne sredine

Raskorak između normativnog i stvarnog, jedna je od karakteristika postojećeg sistema zaštite životne sredine koja, slično kao i u nekim drugim oblastima, predstavlja jedan od uočenih problema Srbije u sprovođenju aktivnosti koje su povezane sa procesom integracije u EU. Smatra se da su neki propisi EU u potpunosti, ili većim delom transponovani u nacionalne propise, ali se pitanje sprovođenja smatra otvorenim. Otuda i značaj ovih pitanja sa stanovišta ostvarivanja ukupnih ciljeva u ovoj oblasti, odnosno planiranja rokova za ostvarivanje pune primene propisa. Složenost problema sprovođenja propisa u oblasti životne sredine uslovljena je brojnim i različitim okolnostima među kojima bi trebalo posebno imati u vidu sledeće:

  • nasleđene sistemske probleme u društvu, privredi i upravi;
  • karakter i dubina promena koje se podrazumevaju u procesu približavanja EU;
  • okolnosti koje proizilaze iz promene vlasničke strukture preduzeća;
  • izostanak primene adekvatnih podsticajnih mera;
  • problemi povezani sa ulogom “ekoloških” investicija u funkciji sprovođenja propisa u oblasti životne sredine;
  • neadekvatnost procedura pripreme i usvajanja zakona i drugih propisa (naročito u delu koji se odnosi na realno sagledavanje mogućnosti i potreba društva);
  • aktuelno stanje transformacije administrativnih kapaciteta a posebno u okolnostima koje zahtevaju koordinaciju različitih subjekata, uloga inspekcije, pravosudnog sistema, lokalne samouprave;
  • stanje i organizacija naučnih kapaciteta, obrazovnog sistema zemlje;
  • stanje svesti, uloga javnosti i nevladinih organizacija.

Ekspert Radne grupe: Dragoljub Todić

You may also like…