Product Description

Izdavači:Evropski pokret u Srbiji i Kancelarija VRS za pridruživanje EU Beograd, 2007. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 257KB

Ovo izdanje predstavlja pokušaj da se uveća obim literature na srpskom jeziku u oblasti u kojoj se evropske integracije prožimaju sa reformom državne uprave i institucionalnom izgradnjom uopšte. Ono je namenjeno ne samo državnim službenicima i funkcionerima koji su direktno zainteresovani za ove oblasti, već i širem krugu zaposlenih u javnom sektoru, kao i profesorima i studentima koji izučavaju evropske integracije i javno upravljanje. Budući da je terminologija u ovoj oblasti na srpskom jeziku još uvek veoma neustaljena i da su za mnoge engleske termine na srpskom jeziku u upotrebi različiti prevodi, prevodilac je pokušala da svaki od svojih izbora prikladno i objasni, iako možda uvek i ne postoji idealno obrazloženje za bilo koji izbor.