Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2008. godine

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima evropskih integracija je studija koja upoznaje javnost sa pojmom socijalnih preduzeća, aktuelnog fenomena u Evropi, određuje njegove dimenzije u zemljama Centralne i Istočne Evrope i prikazuje dosadašnji razvoj socijalnih preduzeća i “trećeg sektora” u Srbiji, posebno potencirajući mogućnosti njegovog daljeg napretka i širenja.