KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta

//Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta

Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenta

 

Download PDF /  2MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji,

Urednici: Nataša Dragojlović, dr Stanislav Sretenović, dr Dragan Đukanović, mr Dragan Živojinović

Knjiga “Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenti” je rezultat rada na projektu “Definisanje strategije spoljne politike” koji je otvorio prostor za izradu tri različite strategije spoljne politike Srbije i predloga Strategije Foruma za međunarodne odnose EPuS. Na izradi strategija, koje su poslužile kao osnova za brojne javne debate, su radili studenti završnih godina fakulteta i mentori i asistenti iz Foruma. Knjiga ima i očiglednu dokumentarnu vrednost, jer sadrži i Zbirku dokumenata o spoljnoj politici Srbije od 1804. godine do danas.

Dokumenta koja ukazuju na postojanje strateškog razmišljanja o spoljnoj politici Srbije u određenom istorijskom trenutku, bez obzira na državni okvir, imaju za cilj da omoguće studentima, članovima univerzitetske zajednice, diplomatama u procesu obrazovanja ili u službi i široj javnosti da se upoznaju sa dva veka bogate srpske spoljnopolitičke aktivnosti.

 

Download PDF / 2MB

 

Additional Information

Godina izdanja

2011

Jezik

Srpski

Format

17x24cm

ISBN

978-86-82391-53-1

Broj strana

359