KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Spoljna politika Srbije: Strategije i dokumenti

//Spoljna politika Srbije: Strategije i dokumenti

Spoljna politika Srbije: Strategije i dokumenti

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2010. godine

Preuzmite publikaciju u PDF 2,3MB

Category:

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2010. godine

Preuzmite publikaciju u PDF 2,3MB

 

SPOLJNA POLITIKA SRBIJE

Strategije i dokumenta

Knjiga “Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenti” jeste rezultat rada na projektu “Definisanje strategije spoljne politike” koji je otvorio prostor za izradu tri različite strategije spoljne politike Srbije i predloga Strategije Foruma za međunarodne odnose EPuS. Na izradi strategija, koje su poslužile kao osnova za brojne javne debate, su radili studenti završnih godina fakulteta i mentori i asistenti iz Foruma. Knjiga ima i očiglednu dokumentarnu vrednost, jer sadrži i Zbirku dokumenata o spoljnoj politici Srbije od 1804. godine do danas. Dokumenta koja ukazuju na postojanje strateškog razmišljanja o spoljnoj politici Srbije u određenom istorijskom trenutku, bez obzira na državni okvir, imaju za cilj da omoguće studentima, članovima univerzitetske zajednice, diplomatama u procesu obrazovanja ili u službi i široj javnosti da se upoznaju sa dva veka bogate srpske spoljnopolitičke aktivnosti.