KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Srbija i EU: Zašto pregovaramo?

//Srbija i EU: Zašto pregovaramo?

Srbija i EU: Zašto pregovaramo?

dr Vladimir Međak, Grupa autora Vodiča kroz pregovore Srbije i Evropske unije Kancelarije za evropske integracije

Preuzmite publikaciju u PDF / 22MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2016. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 22MB

Sažeta i informativna brošura o pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, nastala je u okviru projekta Imam pravo da znam o EU. Grupa autora, predvođena Vladimirom Međakom, dala je pregled procesa i suštine pregovora sa željom da odgovori na najčešća pitanja: zašto Srbija pregovara, šta i sa kim pregovara.

Brošura na slikovit način objašnjava osnove odnosa Srbije i EU: predmet pristupnih pregovora, korake u pristupnim pregovorima, ko su akteri u pregovorima, pregovaračka poglavlja, kao i u kojoj se trenutno fazi nalazimo u procesu pregovora.