KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Srbija i Evropa u očima mladih 2016.

//Srbija i Evropa u očima mladih 2016.

Srbija i Evropa u očima mladih 2016.

Evropski pokret u Srbiji, Fakultet političkih nauka

Preuzmite publikaciju u PDF / 9MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji, Fakultet političkih nauka Beograd, 2016. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 9MB

Istraživanje stavova mladih Srbija i Evropa u očima mladih uradili su Evropski pokret u Srbiji i Fakultet političkih nauka tokom aprila 2016. godine. Cilj istraživanja bio je da ispita kakav odnos mladi u Srbiji imaju prema društveno-političkoj situaciji u zemlji, evropskim integracijama i članstvu Srbije u Evropskoj uniji, kao i o njihovo mišljenje o učešću u političkim procesima u zemlji, članstvu u političkim partijama i glasanju.
Istraživanje realizovano od 19. do 29. aprila na 979 ispitanika na teritoriji cele Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju, a ispitivani su mladi od 15 do 29 godina.