Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2014. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 4MKB

Publikacija Srbija i Kosovo: evropske perspektive i praksa nastala je u okviru istoimenog projketa koji je sprovodio Evropski pokret u Srbiji je u saradnji sa Institutom zа rаzvојnu pоlitiku INDЕP iz Prištine, uz podršku Ambasade Danske u Beogradu. Projekat je nastojao je da dоprinеse procesu unаprеđеnja svеukupnih оdnоsа Srbije i Kоsоvа kroz pokretanje civilnog dijaloga o dve bitne teme: međusobnim ekonomskim odnosima i zajedničkoj evropskoj perspektivama. Organizovana su dva okrugla stola u Leskovcu i Beogradu, a generalni zaključak učesnika je lokalne zajednice sa obe strane administrativne linije, dele interes da se ekonomski i politički odnosi normalizuju i što pre uklone prepreke za unapređenje poslovnih aktivnosti i iskoriste svi potencijali zajedničke evropske perspektive.

Dokumenti sačinjeni kao predlog tema za diskusiju na okruglim stolovima dopunjeni su najvažnijim zaključcima sa oba događaja i pretočeni su u publikaciju Srbija i Kosovo: evropske perspektive i praksa.

Publikaciju čine dva teksta: Ekonomski aspekti dijaloga Srbije i Kosova – trgovinski odnosi i poslovna saradnja lokalnih zajednica sa studijom slučaja grada Leskovca, u kom su autori, Radmila Milivojević, Genc Krasniqi, Bisera Šećeragić i prof. dr Predrag Bjelić, analizirali stanje iz ugla obe strane i izneli glavne preporuke za prevazilaženje identifikovanih problema; i Srbija i Kosovo: Potencijal za saradnju i ključni izazovi zajedničke evropske perspektive, a autori dr Filip Ejdus, dr Jelica Minić i Vjosa Musliu, su razmatrali potrebnu legislativu i reformske korake koji treba da doprinesu ukupnoj modernizaciji i demokratskom i ekonomskom razvoju regiona i dali ključne preporuke.

Publikacija će takođe biti dostupna na albanskom jeziku.