Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2012. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.5MB

Drugo izdanje publikacije objavljeno je u okviru projekta „Pristup fondovima Evropske unije za Rome“ sa ciljem da, informišući o bitnim aspektima evropskih integracija, evropskim organizacijama i programima, doprinese poboljšanju položaja romske zajednice u društvu, tako što će povećati mogućnosti lokalnih organa vlasti i predstavnika civilnog društva da konkurišu za raspoloživa sredstva EU sa ciljem sprovođenja politika inkluzije Roma u Srbiji, a u skladu sa standardima Evropske unije.