KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Strategija zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji – Smernice

//Strategija zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji – Smernice

Strategija zagovaranja pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji – Smernice

Glavna autorka i urednica: Jelica Minić

Preuzmite publikaciju u PDF / 0.5MB

Category: Tags: ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2016. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 0.5MB

Grupa za javno zastupanje zapadnobalkanske šestorke (ZB6) sastavio je Smernice za izradu Regionalne strategije za zastupanje interesa regiona za pristupanje Evropskoj uniji. Dokument nudi opsežan pregled nacionalnih politika komunikacije i zagovaranja evropskih integracija u zemljama Zapadnog Balkana. U njemu su date smernice kako formulisati nacionalne i regionalnu strategiju zagovaranja bržeg integrisanja regiona u Evropsku uniju.