KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Instrument for Pre-Accession Assistance and the Countries of the Western Balkans

//Instrument for Pre-Accession Assistance and the Countries of the Western Balkans

Instrument for Pre-Accession Assistance and the Countries of the Western Balkans

Momčilo Radulović, Mila Brnović, Marko Lubarda, Ivan Knežević, Elvira Mujkić, Srđan Blagovčanin,
Artan Murati, Aleksandar Kolekeski, Armela Maxhelaku

Preuzmite publikaciju u PDF na engleskom jeziku / 1 MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač: Evropski pokret u Crnoj Gori, 2018. godine

Preuzmite publikaciju u PDF na engleskom jeziku / 1 MB

Istraživanje je izrađeno u okviru projekta Podsticanje partnerstva i izgradnja kapaciteta na Zapadnom Balkanu u okviru koje se okupila mreža organizacija civilnog društva posvećenja istraživanju strukture, ciljeva, dostignuća i kapaciteta vezanih za Instrumente pretpristupne pomoći  u svih šest zemalja regiona. Ova studija  je predstavlja analizu apsorpcionih kapaciteta zemalja Zapadnog Balkana za korišćenje EU fondova. U sklopu istog projekta, partneri su izradili i analizu uticaja zemalja Višegradske grupe na Zapadnom Balkanu.

Cilj projekta je da doprinese jačanju pozicije civilnog društva u procesu evropskih integracija i saradnje sa državnim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana.Ovo je jedno od najzanimljivijih i najmanje poznatih pitanja kada je reč o procesu evropskih integracija, a posebno konkretnih projekata za koje se sredstva predpristupne pomoći koriste sa deklarisanim strateškim prioritetima ovih zemalja. Projekat su realizovale organizacije civilnog društva okupljene u Regionalni konvent o evropskoj integraciji:  Evropski pokret Crne Gore, Evropski pokretom u Srbiji, Evropski pokret Albanije, Eurothink iz Makedonije, Transparentnost BiH, Demokratski institut sa Kosova, SFPA iz Slovačke, EUROPEUM iz Češke, Institutut za međunarodne poslove i trgovinu iz Mađarske i Centar za analize iz Poljske.

You may also like…