Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2012. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1.8MB

Poštovani čitaoci,
pred vama se nalazi Vodič kroz strategiju Evropske unije za Dunavski region (Vodič kroz Dunavsku strategiju) koji ima za cilj da poboljša informisanost i razumevanje makro-regionalnih strategija, predstavi prioritete Dunavske strategije i mehanizme za njeno sprovođenje, kao i da dodatno podstakne proces identifikovanja budućih projekata imajući u vidu razvojne potencijale Dunavskog regiona.

Reka Dunav, koja spaja Centralnu Evropu preko Republike Srbije sa Crnim morem, heterogena je oblast u ekonomskom, ekološkom i kulturološkom smislu. Istovremeno, 14 država u njegovom slivu dele iste resurse i međusobno su povezane. U dužini od 588 km, koliko protiče preko teritorije naše zemlje,Dunav karakterišu plovnost celim tokom, energetski potencijali, blizina univerzitetskih centara, predeli nedirnute prirode, putevi vina, sudari imperija i prestonica, tragovi iz neolita i srednjevekovne tvrđave, put rimskih imperatora.

Učešćem u Dunavskoj strategiji EU, Srbiji se otvaraju velike razvojne mogućnosti vezane za razvoj infrastrukture, zaštitu životne sredine, turizma, transporta, ali i za produbljivanje saradnje sa podunavskim državama.

Republika Srbija, na partnerski način zajedno sa državama članicama EU, od samog početka učestvuje u izradi ove strategije i to nam daje sigurnost da ćemo uspeti i da kvalitetnim projektima na partnerski način učestvujemo u njenom sprovođenju i dospemo do značajnog finansiranja naših prioriteta.

Kao što se iz ovog vodiča vidi, do sada podržani „dunavski projekti“ nisu usamljene akcije, već se u Republici Srbiji na jedan sistemski način pristupilo sprovođenju Dunavske strategije. Isto tako, jasno je da sredstva koja su na raspolaganju i koja će biti na raspolaganju obuhvataju projekte od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja. Iz tog razloga, za uspešnu primenu Strategije i za realizaciju projekata koji doprinose ostvarenju njenih prioriteta, neophodno je aktivno učešće svih nivoa vlasti, ali i civilnog društva i privatnog sektora.

Dr Milica Delević
Direktor Kancelarije za evropske integracije
Nacionalni koordinator za Dunavsku strategiju