KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Vodič kroz instrument pretpristupne pomoći IPA II 2014-2020.

//Vodič kroz instrument pretpristupne pomoći IPA II 2014-2020.

Vodič kroz instrument pretpristupne pomoći IPA II 2014-2020.

Andrija Pejović, Mirjana Lazović, Ognjen Mirić, Ivan Knežević

Preuzmite publikaciju u PDF / 1 MB

Category:

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2014. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 1 MB

Vodič kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA II 2014-2020., autora Andrije Pejovića, Mirjane Lazović, Ognjena Mirića i Ivana Kneževića, na jednostavan način predstavlja glavne karakteristike IPA II, obraćajući posebnu pažnju na specifičnosti u oblastima regionalne i teritorijalne saradnje, kao i poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Ovo je druga publikacija Evropskog pokreta u Srbiji na temu Instrumenta za pretpristupnu pomoć, nakon Vodiča kroz pretpsristupnu pomoć IPA 2007-2013, koji je zbog velikog interesovanja doživeo dva dopunjena reizdanja (IPA 2007-2013, drugo dopunjeno, IPA 2007-2013, treće dopunjeno).

Intenziviranje procesa evropskih integracija otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u januaru 2014. godine, donelo je velike izazove u pogledu reformi koje treba sprovesti u svim oblastima javnog sektora, privredi i društvu. Istovremeno, 2014. godina je prva godina nove sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije, tokom koje će Srbiji biti omogućeno da koristi sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA II. Ovo implicira potrebu veoma bliske veze između samog procesa pristupanja, obaveza i zahteva koje treba ispuniti tokom pregovora u okviru pojedinačnih poglavlja, i ovog finansijskog instrumenta čija je prvobitna namena upravo da podrži proces pristupanja. Ekonomska i finansijska situacija u zemlji kao i ograničene mogućnosti zaduživanja dodatno ističu značaj što efikasnijeg i efektivnijeg korišćenja ovog ali i ostalih instrumenata eksterne finansijske podrške. Pored značaja u finansijskom smislu, IPA II treba da omogući jačanje i izgradnju nacionalnih kapaciteta za upravljanje EU sredstvima, kako bi se na što bolji način pripremili za, znatno obimnije, strukturne i investicione fondove, koji će nam biti na raspolaganju kada postanemo zemlja članica EU.