KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Vodič kroz programe Evropske unije 2014-2020. drugo izmenjeno izdanje

//Vodič kroz programe Evropske unije 2014-2020. drugo izmenjeno izdanje

Vodič kroz programe Evropske unije 2014-2020. drugo izmenjeno izdanje

Dragana Bass, Ivan Knežević, Nataša Dragojlović

Preuzmite publikaciju / 24 MB

Category: Tags: , ,

Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2018. godine

Preuzmite publikaciju / 24 MB

 

Ovo je drugo izmenjeno izdanje Vodiča kroz programe Evropske unije za period 2014. do 2020. godine.

Evropski pokret u Srbiji daje pregled evropskih programa kao najkonkretnijih instrumenata kojim Unija otvara prostor za direktan doprinos ne samo sprovođenju njenih politika i definisanih ciljeva, već i njihovom definisanju. Moguće je da, u nedostatku ove šire slike o ulozi EU i van njenih granica, dugo nismo mogli da spoznamo veličinu i vrednosti zajednice ka kojoj idemo, izbegavali smo stroga pravila u ovoj evropskoj utakmici i tako tek u ponekom sektoru dorasli jakoj evropskoj konkurenciji. Bitno je napomenuti i napore domaće administracije i ulogu Vlada Republike Srbije, koje nam već deceniju uključenjem u svaki program širom otvaraju vrata i višestruko povecavaju mogucnosti za uspostavljanje evropskih partnerstava, razmenu iskustva i, u bar ovom ogranicenom domenu, preuzimanje odgovornosti za sopstveni prosperitet, a tako i za boljitak naše države, i konačno, razvoj celog evropskog društva.