Product Description

Izdavač:Evropski pokret u Srbiji Beograd, 2015. godine

Preuzmite publikaciju u PDF / 9MB

U drugom, dopunjenom izdanju Vodiča kroz strategiju Evropa 2020 – četiri godine kasnije predstavljen je ostvareni napredak u postizanju ciljeva iz Strategije, izazovi koji stoje pred državama članicama, Evropskom unijom, ali i izazovi sa kojima se Srbija suočava u dostizanju svojih ciljeva razvoja. Posebna pažnja je posvećena ulozi i značaju lokalnih samouprava u razvoju i implementaciji strateških ciljeva, kako ove Strategije, tako i bilo kog drugog strateškog dokumenta.
Vodič je pripremljen uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, a odštampan uz podršku Delegacije EU u Srbiji.