Doprinos godine Evropi

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Međunarodnim evropskim pokretom od 2002. godine dodeljuje priznanje “Doprinos godine Evropi”.
Priznanje se dodeljuje za govor, knjigu, konkretnu akciju ili stav pojedinca, organizacije ili grupe građana koji su u protekloj godini značajno doprineli procesu evropskih integracija i promociji evropskih ideja i vrednosti u našoj zemlji.

Dosadašnji dobitnici ovog priznanja, predstavljeni funkcijama koje su u tada obavljali, su: