Doprinos godine Evropi 2014

Evropski pokret u Srbiji dodelio je 12. juna 2014, priznanje Doprinos godine Evropi za 2014. godinu, Predragu Mariću, pomoćniku ministra i načelniku Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 

Nagrada Doprinos godine Evropi dodeljena je Predragu Mariću zbog profesionalnog, pravovremenog i nesebičnogzalaganja za rešavanje pitanja koja su od značaja za zaštitu života građana u vanrednim situacijama. Kolika je važnost ovih pitanja pokazalo se tokom skorašnjih poplava dramatičnih razmera, navedeno je u obrazloženju koje je u ime žirija pročitala Jelica Minić, prošlogodišnja dobitnica priznanja.
 

„Evropski pokret u Srbiji zahvaljuje Mariću na profesionalnom radu kojim je doprinosio ostvarivanju upravo misije i ciljeva Pokreta. Insistirao je na učešću civilnog društva u formulisanju neophodnog pravnog okvira i standarda u oblasti u kojoj je delovao, kako kroz Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji, tako i na javnim raspravama o strategijama i zakonima koji se odnose na oblast vanrednih situacija. Uvek je isticao važnost preventivnog delovanja, kao i potrebu odgovarajućih ulaganja i unapređivanja sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Svojim radom u potpunosti je podržavao sve sto je misija Evropskog pokreta u Srbiji, od zalaganja za evropske integracije, preko razvijanja i promovisanja regionalne saradnje, učešća u brojnim regionalnim inicijativama, kao i saradnjom sa lokalnim samoupravama. Njegova smirenost, dostupnost i autoritet u kriznim situacijama su još jedan dokaz požrtvovanosti i profesionalizma.

Stalo nam je da istaknemo da u najavljenom smanjivanju državne administracije ne treba da izgubimo profesionalce čije biografije ih kvalifikuju za složene poslove koji su važni kako za građane, tako i za proces evropske integracije Srbije. Evropski pokret u Srbiji želi gospodinu Mariću uspešan dalji rad i zahvaljuje mu na izuzetnom profesionalizmu i savesnosti koji su upravo ono što želimo da postane odlika čitavog društva u modernoj, evropskoj Srbiji koju zajedno gradimo“, zaključeno je u obrazloženju.

Priznanje Doprinos godine Evropi ustanovili su Evropski pokret u Srbiji i Međunarodni evropski pokret 2002. godine. Nagrada se dodeljuje za govor, knjigu, konkretnu akciju ili stav pojedinca, organizacije ili grupe građana koji su u protekloj godini značajno doprineli procesu evropskih integracija i promociji evropskih ideja i vrednosti u našoj zemlji. Do sada je bilo 16 dobitnika.

Evropski pokret u Srbiji na ovaj način ostvaruje svoju misiju uticanja na javnost u Srbiji da se angažuje i posveti stvaranju demokratskog društva, kao i promocije evropskih vrednosti i podržavanja reformskih procesa koji vode ka punopravnom članstvu Srbije u Evropskoj uniji.

Plaketu je Mariću uručio generalni sekretar Međunarodnog evropskog pokreta (EMI), Đogo Pinto.