DA (YES)

DA (YES) je transnacionalna kampanja kojom se želi podržati ratifikacija Ustava. Kampanjom koordinira Međunarodni evropski pokret uz podršku JEF-a i drugih partnerskih organizacija – istinska tansnacionalna kampanja civilnog društva o temi koja se tiče svakog građanina Evrope!

DEKLARACIJA PODRŠKE

VERUJEMO da je Evropska unija jedan od najvažnijih, najvećih i najuspešnijih političkih poduhvata u modernoj ljudskoj istoriji. Sa njom su završeni hiljdugodišnji sukobi u Evropi, anarhija je zamenjena vladavinom prava, a odlučujuća odlika evropske politike postala je demokratska debata, a ne vojna sila.

CENIMO značajan progres koji je Evropska unija postigla u pravcu ispunjenja svojih ambicioznih ciljeva: ekonomskog napretka, socijalne pravde i održivog razvoja.

ZNAMO da Evropska unija nije bez mana i nedostataka koji se moraju hitno rešavati.

POZDRAVLJAMO reforme koje predviđa Ustav:

  • unapređivanje prava građana,
  • uspešno proširenje Unije,
  • unapređivanje demokratije u Uniji
  • jačanje zajedničkih napora za miroljubiv, sigurniji i pravedniji svet.

PODRŽAVAMO ratifikaciju Evropskog ustava:

  • koji štiti i objedinjuje sve što je postignuto od kada je Unija započela sa izgradnjom zajedničkog evropskog doma,
  • koji obezbeđuje jačanje i jedinstvo Evrope u budućnosti kroz predviđene reforme.

POZIVAMO sve naše simpatizere da odlučno i predano podrže našu kampanju za novi Ustav.

APELUJEMO na sve Evropljane da podrže novi Ustav i na taj način izraze svoju privrženost mirnoj, demokratskoj i prosperitetnoj zajedničkoj evropskoj budućnosti.