Moj glas nije mali

Evropski pokret u Srbiji (EpuS) je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Naša osnovna misija je uticanje na javnost u Srbiji da se angažuje u stvaranju demokratskog, višestranačkog društva, u ostvarivanju jednakosti među ljudima i njihovim zajednicama i promocija evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode.

U skladu sa tim naša organizacija teži demokratskim i slobodnim izborima u Srbiji. Smatramo da je naša dužnost da delujemo na javnost u Srbija da se shvati izuzetna važnost postojanja i funkcionisanja demokratskih institucija u zemlji. Budući da u svom radu EpuS naročitu pažnju poklanja mladima i u ovoj kampanji naša ciljna grupa su mladi od 18 do 29 godina koji su procentualno najveći apstinenti, kada je reč o parlamentarnim izborima.

Kampanja se sprovodi u tri nivoa. Prvi nivo je medijska kampanja – televizijski spot u trajanju od 45 sekundi sa sloganom MOJ GLAS NIJE MALI koja se istovremeno prikazuje na 2 nacionalne televizije – B92 i BK TELEKOM i 10 lokalnih televizija širom Srbije. Drugi nivo kampanje ogleda se u postavljanju plakata “Neću da ponovo gledam isti film” i pet vrsta nalepnica sa intrigantnim i provokativnim porukama namenjenim mladima. Treći nivo kampanje je potpisivanje peticije pod nazivom “PORUKA MLADIH BUDUĆOJ VLASTI” na svim fakultetima Beogradskog univerziteta i u 31 gradu u Srbiji gde Evropski pokret ima formirana lokalna veća. Potpisnicima peticije dele se materijali – baloni, brošure, nalepnice, bedževi ….

Poruka mladih budućoj vlasti

Želim vlast koja čuje moj glas!
Želim vlast …
…koja radi po zakonu,
…koja radi odgovorno,
…koja ne zloupotrebljava funkciju,
…koja ne zloupotrebljava ovlašćenja,
…koja ne koristi vlast za lične ciljeve,
…koja nikoga ne povlašćuje,
…koja ne laže,
…koja donosi zakonite odluke,
…koja donosi pravične odluke,
…koja ne zloupotrebljava javne prihode,
…kojoj su nepotizam i korupcija nepoznati,
…koja me vodi u Evropu bez granica

 

Sve ove aktivnosti sprovode se od 15. decembra i završavaju se 25. decembra kada počinje SMS i e-mail kampanja. Potpisnicima peticije koji su ostavili svoje kontakte biće poslate poruke koje ih podsećaju na datum izbora.

Cilj kampanje je uključivanje što većeg broja mladih ljudi u izborni proces, upoznavanje mladih sa osnovnim demokratskim postulatima i podizanje nivoa svesti o značaju stabilnih institucija za uspešan proces integracije Srbije u evropske strukture.

Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa još sedam nevladinih organizacija (BOM, CeSID , EXIT, Forca, Index, Mediumgroup, SMART) pokrenuo je internet sajt http://www.glasajpametno.org/, putem kojeg birači mogu da se upoznaju sa listama stranaka i koalicija koje učestvuju na predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji. Cilj sajta je da biračima na jednom mestu prikaže liste kandidata, programe i aktivnosti svih organizacija koje učestvuju na predstojećim izborima. Sajt obuhvata vesti i fotografije, poslednja istraživanja javnog mnjenja, medijamonitoring, izborne liste, dokumente i sistemske  zakone koji se tiču izbora.